ماشینکاری CNC فیبر کربن

  • Carbon fiber CNC machining parts

    قطعات ماشینکاری CNC فیبر کربن

    ما خدمات برش لوله های کربنی، صفحات کربنی را توسط روتر CNC خود ارائه می دهیم.ما تجربه غنی در طراحی گرافیک دو بعدی و سه بعدی داریم و سال هاست با گرافیک برداری سروکار داریم و از این مهارت می توان برای ایجاد طرح هایی از عناصر استفاده کرد که می توان سپس روی روتر CNC ما برش داد.

    ما خدماتی را برای برش قطعات از صفحات فیبر کربنی با استفاده از روتر CNC خود ارائه می دهیم.لطفا نقاشی خود را ارائه دهید، ما می توانیم آن را به عنوان طرح شما تمام کنیم.

  • Carbon fiber CNC machining parts

    قطعات ماشینکاری CNC فیبر کربن